Acta del 17 de setembre de 2012Acta del 17 de setembre de 2012

Reunits en assemblea:

JORDI SICRAS
JAUME PARODI
TONI FUSTÉ
GEORGINA AIXELÀ
GRISELDA AIXELÀ
MAGDA CARRERAS
PEP MARISTANY
MERY CRUZ
SERGIO MUÑOZ
CARME GONZALEZ
JOSEP AURELL
CELI COMAS
ÀNGEL BELTRAN
ESPERANÇA CASES
LLUÍS GALLEN


Ordre del dia:
Jornades de Salut i Benestar
Renuncia de la presidenta

Jornades de Salut i Benestar
Es porta a terme la presentació de les Jornades per part d'Esperança Cases i Mery Cruz als associats, que tindràn lloc el 27 i 28 d'octubre de 2012.
Tots els associats que així ho desitgin i sempre i quan el seus productes tinguin relació amb la salut i el benestar, podràn participar al Mercat de Salut i Benestar del diumenge 28 d'octubre. Previament hauran d'emplenar i enviar la sol·licitut que s'adjunta en aquest mail i amb data limit 30 de setembre.
Es planteja als comerços guarnir els aparador i fer-ne publicitat de les Jornades
En propers mails us informarem de totes les activitats de les jornades.

Renuncia de la presidenta
L'Esperança cases exposa els motius pels quals deixa la presidencia de l'Acist i que finalitzarà amb data 01 de Novembre de 2012.

Es convoca una propera reunió pel dimecres 03 d'octubre on es decidirà i configurarà la nova junta. (President/a, Secretari/a i tresorer/a).
Es proposa que per la reunió s'exposin diferents idees i inquietuts dels associats, de quina és l'associació que volen i quina es la linea a seguir. 
Es proposa que en Lluís Gallen assumeixi bona part de la gestió de l'Acist. Un cop definides les tasques a desenvolupar es passarà un pressupost.


Lluís Gallen
Secretari Acist

saps on soc?


Mostra ELS COMERÇOS DE TIANA en un mapa més gran