Acta 24 d'octubre de 2012ACIST

Acta del 24 d’octubre de 2012

Reunits en assemblea els següents associats:

Sergio Muñoz
Laura Moize
Pilar Solà
Magda Carreras
Pep Maristany
Griselda Aixelà
Georgina Aixelà
Jordi Sicras
Josep Aurell
Magda Pujol
Yeho Gel
Jaume Parodi
Celi Comas
Lluís Gallen


Es disculpen per no poder assistir:
Carme Gonzalez
Meri Cruz
Maria Bonancia
Laura Cutillas

Ordre del dia:
Full de ruta nova junta
Fira de Nadal
Tresoreria
Altres temes


Full de ruta nova junta

El president de l’Acist Josep Aurell convoca una reunió amb l’alcaldessa Esther Pujol, el Regidor de promoció econòmica Jordi Gost i el secretari de l’Acist Lluís Gallen per tal de donar a conèixer la nova junta i exposar  el funcionament, necessitats, queixes i requeriments de l’associació per tal de dinamitzar el comerç a Tiana, en aquesta nova etapa.

Altres temes que es tractaran en aquesta primera reunió:
Aparcament: Previst a la zona de Can Matas pel mes d’octubre.
Local per l’acist
Peatonalització centre vila
Comerços tancats
Tècnic de comerç
Fira de Nadal
Reunions periòdiques
Aixecament d’actes


Es demana als associats la necessitat de que hi hagi una comissió de dues persones en el cas de que a les reunions tancades amb l’ajuntament no hi poguessin assistir el president o el secretari.

S’ofereixen per a la comissió: Yeho Gel i Celi Comas

Celi Comas es queixa de que l’Ajuntament, en el que porta de mandat, no ha fet absolutament res per a promocionar el comerç de Tiana i cada vegada hi ha mes comerços tancats i persianes baixades.

Hi ha queixes generals respecte al que es va dir que es faria i el que s’ha fet. Pàrquing a can Matas, tècnica de comerç, peatonalització d’alguns carrers, promeses de l’alcaldesa a peu de carrer que no es consoliden, …


Fira de Nadal

S’exposen les valoracions fetes pels expositors de la primera edició:
Es destaquen la bona organització, la ubicació, el preu i el bon ambient.
Ens proposen millorar els problemes amb la descarrega de material, la impossibilitat de poder posar estufes elèctriques per problemes de potencia,
baixar el volum de la música ambient, Allargar l’horari, fer-la en dissabte i fer-la dos dies.

El CCAM (Consorci de Comerç Artesania i Moda) ens comunica que la fira ha de ser en horari comercial per ser subvencionable, així doncs els diumenges queden fora de subvenció sempre i quan no siguin festius amb permis d’obertura comercial.

Es proposa allargar l’horari de la fira fins les 12 de la nit.

S’exposen les possibles dates i s’arriba a les següents conclusions:
Diss. 08 i dium 09: Es descarta per coincidir en pont.
Diss. 15: Viable per allargar l’horari i subvencionable.
Dium. 16: Es descarta per coincidir amb la fira de Nadal de Montgat i no ser subvencionable.
Diss. 22 i dium. 23: Massa tard per fer les compres de Nadal.

Queda aprovada la data de la Fira de Nadal per al dissabte 15 de desembre amb horari de 10h a 24h. I amb la mateixa ubicació a la Plaça de la Vila.

Es proposa fer una inversió en carpes que seran subvencionades al 50% pel CCAM i que es llogaran als expositors no associats.
S’estudiarà la possibilitat un cop s’exposin pressupostos per part de la comissió de la Fira.

Es proposa pujar la quota d’expositor a un total d’entre 15€ i 20€. A estudiar per la comissió.

Es proposa fer 2 pancartes per penjar al poble a finals del mes de novembre un cop finalitzades les eleccions nacionals al parlament de Catalunya, així com publicitar en diferents revistes: Tot Badalona, La clau…

Es farà cartelleria per penjar a comerços de Tiana i Montgat.

Es farà repercussió en xarxes socials, web ajuntament i blog Acist.

Donat que no som a temps de sortir a la revista municipal, l’ajuntament es compromet a fer una bustiada a Tiana amb la nostra publicitat juntament amb el calendari del mes de desembre on també sortirem.

Es muntarà com en l’anterior edició una parada de l’acist on es vendran bosses i loteria. Es proposa fer xocolatada per vendre, en comptes de vi calent.

Es proposa guarnir les parades amb llums de Nadal. Es parlarà amb l’ajuntament pel tema de l’enllumenat, donat que l’any anterior hi va haver problemes amb la potencia.

Es proposa que hi hagi estufes “bolet”.

Es proposa que hi hagi un parell de concerts un de tarda i l’altre de nit.

Es proposa un Concurs de Pessebres obert al public en general i a entitats del poble que estaria ubicat al Parc Lola Anglada i que es podria visitar el mateix dia de la Fira per ser valorat i votat pel public assistent. L’Acist també en faria un, fora de concurs.

Es proposa fer el muntatge de les carpes la nit de divendres anterior a la fira amb el recolzament dels associats, per tal d’agilitzar les tasques de descarrega de material i muntatge per part dels expositors i així evitar els problemes que hi va haver en l’anterior edició.

La comissió es posarà en contacte amb entitats, expositors i associats per tal de publicitar la Fira.

Es convoca una reunió pel proper dilluns 29 d’octubre a les 20:30h al Casal amb la comissió de la Fira de Nadal, formada per Georgina Aixelà, Magda Carreras, Carme Gonzalez, Pilar Solà i Lluís Gallen.


Tresoreria

En Pep Maristany s’ha posat en contacte amb diferents entitats bancaries del poble, per aconseguir millors condicions per les gestions bancàries, com les comissions per  domicialització de rebuts, que en aquests moments son massa altes per una associació sense ànim de lucre com és l’Acist. Cap de les entitats de Tiana ens ofereix millors condicions.

En Josep Aurell exposa l’alternativa de la Caixa d’Arquitectes de la qual ell n’es client. No hi ha cap cost per la domicialització de rebuts.

Per majoria es pren la decisió de portar a terme el canvi d’entitat bancaria, passant a ser la Caixa d’Arquitectes la nova entitat bancaria de l’Acist.

En Jaume Parodi exposa que hi ha una serie de actuacions i despeses amb les que no està d’acord que s’hagin portat a terme:

Marató de Tennis Taula
Concurs nou logotip
Concurs logotip Jornades de Salut

S’exposa a en Jaume Parodi que la Marató de Tennis Taula s’autofinancia i no te cap cost per l’Acist. En anteriors edicions el balanç econòmic va ser positiu i en la darrera edició va suposar un cost de 18€.
Es recorda també, que totes aquestes actuacions i despeses han estat prèviament consensuades amb els assistents a les reunions en les que ha estat votat i aprovat per majoria.


Loteria

S’aprova fer dècims de loteria amb el mateix número que l’any anterior 77160 i vendre’ls a 3€, amb un guany per l’Acist de 0,50 per dècim.


Lluís Gallen
Secretari Acist

saps on soc?


Mostra ELS COMERÇOS DE TIANA en un mapa més gran